Turul és Cirill a kampányban

Turul és Cirill a kampányban

SZERZÖ: KOMÁROM – ­KÖZZÉTÉVE: 2010. MÁRCIUS 4. CSÜTÖRTÖK

Javában dúl a kampány.  Mint északon mint délen, egyre több a másikat szidó kijelentés. És mégis van egy nagy különbség. Míg északon a helyiek véleményét képviseli az önkormányzat  addig délen kettészakadva egymás lejáratása a cél. Az MSZP tegnap megjelent Kapcsolat című kiadványa tele van Turullal.  Történt ugyanis, hogy a Dél-Komáromi önkormányzat elé  az Endresz Csoport  javaslatot terjesztett be, egy Turul szobor felállítására a Mártirok útja, Klapka György út, Igmándi út kereszteződésében található körforgalom közepére. Az MSZP ezt a kezdeményezést azonnal a szélsőjobb megnyilvánulásának nevezte és azóta is minden megnyilvánulásában a FIDESZ elleni riogatásra használja. Szegény Turul! Nem tehet ő semmiről. Hány olyan magyar település van, amely temetőjében ne lenne egy Turul szobros emlékmű? Ez a madár a  múltunk része. Egy magyar szimbólum. Miért nem örülünk neki? Sok nemzet örülne, ha lenne ilyen jelképe. Mindenki ismeri Észak-Komárom vitáját a szlovák kormánnyal a Cirill és Metód szoborcsoport engedély nélküli  felállításával kapcsolatban. A szlovákok keresik saját múltjukat és megpróbálnak saját szimbólumokat elhelyezni minden látható helyen. A két hittérítő a történészek szerint soha nem járt Komáromban, a Dunát valahol Pozsony felett lépte át. De a szlovák köztudatban, déli határátkelőként Komárom szerepel . Erre építve támogatókat szereztek és közadakozásból hozták létre a szobrot. megtévesztették saját nemzetüket? Lehet, de erre ki fog emlékezni akár csak egy évtized múlva is. A legtöbb ember már ma sem tudja, hogy a szobor nem Komáromban készült, nem a komáromiak pénzén és a Komáromiak akarata ellenére építési engedély nélkül helyezték azt el egy épület homlokzatán. A szlovák kormány határozott és céltudatos. Megpróbál nemzetet építeni, történelmet újraírni. Slota úr egy pár éve nagy hévvel kezdett monumentális kettőskereszteket elhelyezni Szlovákia minden határátkelője közelében.  Ő is céltudatosan cselekedett. Beterjesztett a parlamentbe egy törvényjavaslatot arról, hogy a települések hozzájárulása nélkül is el tudjon helyezni “szlovák nemzeti jelképeket” minden településen, így Komáromban is. Tette ezt mindaddig, amíg fel nem világosította őt valaki, hogy a kettőskeresz István királyságának határát jelzi.Volt egy kis csoport Magyarországon aki tudta mit is szimbolizál ez a kereszt. Ez a kis csoport azóta már az EU parlamentjében ül. Igen. Ez a Jobbik. Ők fogták magukat és felállítottak egy nagyméretű Kettőskeresztet  a körforgalom melletti téren.  Miért “bűn” ma Magyarországon a nemzeti jelképek használata? “Egy párton kívüli városlakó” néven közölt írásban kérdezi a szerző hogy  megoldana-e minden gazdasági problémát a szobor. Nem, azt nem! Itt arról van szó, hogy  az elmúlt pár év MSZP-s kormányzása alatt bűn volt Magyarnak lenni. A nép és az ország ellenségévé nyilvánítottak mindenkit aki március idusán kokárdát viselt. Minden ami magyar és ami érték az üldözendő volt. Vissza kéne térni a gyökerekhez. Az ifjúság nemzettudatát kéne fejleszteni. Sajnálatos módon eljutottunk oda, hogy egy Felvidéki vagy egy Erdélyi fiatal magyarabb és hazafibb mint az anyaországi !  Nem erőszakkal, tudatos és folyamatos oktatással és a nemzeti jelképek helyreállításával. Nincs még egy olyan nemzet a világon, amely hatóság bevonásával akarná eltávolíttatni saját jelképét egy közterületről – BP, XII kerületi turul szobor. Két nappal ezelőtt fogadtatott el a már említett Slota úr a Szlovák nemzeti párt feje egy jogszabályt amely kötelezővé teszi a minden iskolában a címer , a zászló, a himnusz szövegének és az alkotmány előszavának elhelyezését minden tanteremben.     Ez egy látszat intézkedés, de ő tudja azt amire a legtöbb MSZP-s képviselő még nem jött rá, a nemzetet építeni kell! Nagyon céltudatos amit tesz. Nem hittem volna, hogy őt fogom valaha is mintaként ajánlani, de ő tényleg tudja mit is akar. Erősíteni a gyerekekben a nemzettudatot. Nemzeti jelképeket helyez el közterületeken, hogy minden ember lássa, hogy itt bizony ő van otthon és mindig is ő volt otthon. Lehet mondani, hogy az ember a szívében Magyar egészen addig amíg ennek már tényleg csak a szívében lehet nyoma, mert az utcán március 15.-én saját nemzetének rendőrei verik meg a kokárdája miatt nacionalistának bélyegezve a polgárt. Itt az ideje változtatni. Az MSZP most azt javasolja, hogy Turul helyett egy Alapy Gáspár szobrot állítsanak fel. Nem helyette!! Alapy Gáspár érdemeit nem lehet elvitatni. A trianoni városszakadás után szállást biztosított több ezer Komáromból, Komáromba menekültnek és megkezdte egy új Komárom felépítését. Megérdemel ő is egy szobrot!

A turul szobor felállításáról többet itt olvashatsz a testületi ülés jegyzőkönyvének 59 – 65 oldalán

Média forrása: