Komárom: Turul-ügyben nem egyeztetett a Fidesz és az MSZP

Komárom: Turul-ügyben nem egyeztetett a Fidesz és az MSZP

2009. december 8. 07:25 , Legutóbb frissítve: 2009. december 8. 10:40 Sárai Evelyn

KOMÁROM | Az Endresz Csoport turul-szobrot állítana Trianon emlékére Komáromban. A képviselő-testület szavazott az elképzelésről, de érdemi döntést nem tudtak hozni: hat képviselő igennel, hat pedig nemmel szavazott.

Egyes képviselők már 2007-ben javasolták, hogy a városban Trianonra emlékezve állítsanak fel egy lélekharangot. A testületben ez a kezdeményezés nem kapott kellő támogatottságot.  Egy évvel később az önkormányzat a komáromi  származású Széri-Varga Gézát kérte fel, hogy készítse el terveit. A szétszakított szárny motívum ugyan elnyerte a képviselők tetszését, azonban a megvalósítás 12 millió forintot igényelt, a költségvetés pedig nem tette lehetővé a támogatást.
Az idén októberben érkezett meg az önkormányzathoz az Endresz György Asztaltársaság kérelme.  A baráti közösség 2010-ben, a trianoni békediktátum aláírásának kilencvenedik évfordulóján szeretné felállítatni a Székelyudvarhelyen álló turul másolatát a körforgalom közepén. 
A kérelmet két bizottság  is megtárgyalta és azt javasolták a képviselőknek, hogy az eredeti Széri-Varga Géza féle tervről szavazzanak.  A novemberi testületi ülésen patthelyzet alakult ki: a 16 képviselőből nyolc igennel, nyolc nemmel szavazott. Ezután szavaztak az Endresz Csoport kérelméről.  Azonban megint nem született döntés, hiszen hat képviselő igennel, hat pedig nemmel szavazott.
Molnár Attila, a Fidesz frakciójának vezetője szerint egyesek saját politikai céljukra használják fel a kialakult helyzetet és egy komáromi baráti közösséget támadnak.
Az Endresz Csoport véleménye egyértelmű: a jogszabályoknak megfelelően beadtak egy kérelmet, melyet a testület elutasított. A továbbiakban nem kívánnak az esettel foglalkozni, hiszen tudomásul veszik a képviselők döntését. Ráadásul nem szeretnének politikai csatározásokba keveredni, mivel nem politikai érdekeket képviselnek,  hanem egy baráti közösséget alkotnak. És hogy miért éppen turul-szoborra esett a választásuk?  „Az oroszok jelképe a medve, a németeké a birodalmi sas, a magyaroké a turul” – fogalmazta meg válaszát az Endresz Csoport.
Zatykó János polgármester véleménye szerint a baráti társaság kérelme nem volt más mint egy diktátum, mely feltételeket tartalmazott. A levélben a kérvényezők leírták, hogy meddig hozhat a testület határozatot, mikor szavazzanak és hogyan (név szerint).  Ráadásul a polgármester nem tartja szerencsésnek egy turul felállítását a város közepén.
- A határ mellett élők számára nem olyan emlékművet kell állítani, ami indulatokat gerjeszt. A megbékélés módját kellene megtalálni. A felesleges indulatkeltés nem vezet sehová. Mindez nekünk sem jó és a felvidéki magyaroknak sem – mondta a polgármester. 
Felröppentek olyan hírek is, hogy a képviselők direkt teremtenek patthelyzetet, hogy ne kelljen fontos kérdésekben dönteniük. A novemberi ülésen kezdetben nyolc-nyolc képviselő volt jelen. Kettőnek időközben más dolga akadt, ezért a másik oldalról is távozott az ülésről két képviselő.
Ezzel kapcsolatban Zatykó János elmondta: a két párt abban egyezett meg, hogy a paritás elve szerint szavaznak.  Tehát mindig azonos számú képviselő az egyik és a másik oldalról is. Hozzátette: a két párt fontos dolgokban mint például a költségvetés mindig előre egyeztet. A turul-szobor kérdése azonban nem tartozott ezek közé.
Molnár Attila egyértelműen cáfolta a feltevést.  
– Azért alakulnak ki patthelyzetek, mert egyenlően oszlik meg a Fideszes és az MSZP-s képviselők aránya a testületben. Kilenc ember áll az egyik oldalon, kilenc a másikon. Hasonló a megoszlás az egyes bizottságokban is – érvelt a képviselő.

Média forrása: