Esterházy Jánosra emlékeztek Révkomáromban

Esterházy Jánosra emlékeztek Révkomáromban

2015. március 09., hétfő 8:33 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, - miskó -

RÉVKOMÁROM. Esterházy János gróf halálának 58. évfordulója alkalmából az Egy Jobb Komáromért polgári kezdeményezés vasárnap este a felvidéki mártír-politikus 2011 őszén felavatott Nádor utcai emléktáblájánál tartott koszorúzással és mécsesgyújtással egybekötött megemlékezést.

A Nyitraújlakon 1901. III.14-én született és a morvaországi Mírov börtönében 1957. III. 8-án elhunyt felvidéki politikus munkásságát, mindenkori helytállását ez alkalommal Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért (EJK) polgári kezdeményezés elnöke – Révkomárom alpolgármestere méltatta. 

Esterházy a kisebbségi magyarság képviselőjeként az egykori csehszlovák parlament munkájában aktív szerepet vállalt. Törvényes keretek között követelte Szlovákia autonómiáját és azon belül a magyarság számára a kisebbségi, nyelvi, kulturális, gazdasági jogok érvényesítését. A felvidéki politikus 1942-ben a pozsonyi parlamentben egyedüliként nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, és szót emelt Magyarország hitleri megszállása ellen is. Igazságtalanul hazaárulónak, fasisztának, kollaboránsnak titulálták, és halálra ítélték őt, pedig egyetlen valódi bűne a magyarság védelme volt. A nagybeteg Esterházy ítéletét a későbbiekben életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták. A morvaországi Mírov börtönében halt meg, holtteste maradványait nem adták ki családjának, nevét pedig negyven évig tilos volt leírni. Esterházy sorsa összefonódott a felvidéki magyarság sorsával. 

Knirs hangsúlyozta: nem szabad elfeledni a múltat, múltunk nagyjait, hiszen a múlt ismerete nélkül nem lehet és nem is szabad jövőt építeni.

„Ma is a szívünkben-lelkünkben őrizzük azt a napjainkban is nagyon aktuális hitvallást, ami Esterházy Jánost jellemezte, s amiről nem feledkezhetünk meg a felvidéki magyarság további megmaradása érdekében. Példaértékű volt a nemzet iránti elkötelezettsége, kitartása és a helytállása, sosem adta fel a harcot. Bízva bízott – sajnos, olyan befolyásos emberekben is, akikben talán inkább nem kellett volna, mert a bajban nem álltak ki mellette. Ez egyfajta intelem is lehet számunkra: pár hónappal a helyhatósági választások után nekünk is érdemes megválogatnunk azokat az embereket, akikben valóban megbízhatunk, illetve akikre számíthatunk-támaszkodhatunk...“ – fogalmazott az új alpolgármester. 

A megemlékezés üzenetével összecsengett a Nagy Ferenc helyi versmondó által elszavalt „Ember az embertelenségben“ című Ady Endre-vers mondanivalója. Az ünnepségen a történelmi Vitéz Rend felvidéki tagozatának néhány tagja állt díszőrséget. 

A koszorúzással, mécsesgyújtással és a Himnusz közös eléneklésével végződő megemlékezésen a főszervező EJK képviselőin kívül fontosnak tartotta a részvételt Stubendek László, Révkomárom polgármestere, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas és Érdemes Művész, Less Károly független városatya, továbbá a Magyar Közösség Pártja (MKP) Komáromi Járási Elnökségének több tagja – köztük Gyarmati Tihamér elnök és Samu István alelnök, a baráti dél-komáromi Endresz Csoport küldöttsége, Fehér István - a szlovák állampolgárságától akarata ellenére megfosztott gimnáziumi tanár és több tucat helyi polgár.  

Nagy János, Szervátiusz-díjas szobrászművész süttői márványból készített, magyar-szlovák-angol felirattal ellátott domborművét hosszadalmas, viszontagságos engedélyeztetési folyamat eredményeként a mártír politikus születésének 110. évfordulója alkalmából a magántulajdonban levő Saga kávézó falán sikerült elhelyezni. Azóta turistacsoportok, magánszemélyek is gyakorta meg-megállnak az emlékműnél, hogy egy szál virággal vagy mécsesgyújtással adózzanak Esterházy gróf emlékének. Knirs portálunknak elmondta, hogy immár alpolgármesterként is Esterházy gróf személyét és életművét szeretné még jobban megismertetni a komáromiakkal, főként az új nemzedék képviselőivel. 

„Kezdeményezni fogom: a helyi iskolákban oktató magyar és történelem szakos pedagógusok diákjaikkal beszéljenek erről a kérdésről, tisztázzák az Esterházy ellen felhozott azon vádakat, miszerint soviniszta volt, illetve irredenta nézeteket vallott. Véleményem szerint ugyanis ennek éppen az ellenkezője az igaz: ő a magyar-szlovák párbeszédnek, a két nemzet egymás felé történő közeledésének a híve volt, amit még napjainkban is sokan szándékosan félremagyaráznak. Eljött annak az ideje, hogy a fiatalok e jeles személyiséggel kapcsolatban végre valós, objektív tájékoztatásban részesüljenek! Egyúttal örülnénk annak, hogy ha a jövőben is megrendezendő Esterházy-megemlékezéseken egyre többen és többen lennénk, s a szülők magukkal hoznák a gyermekeiket, a nagyszülők az unokáikat...“ – fogalmazott a megemlékezés főszervezője. 

Média forrása: