Szégyentábla Komáromban

Szégyentábla Komáromban

Írta: Felvidék.Ma -  2009.11.25.
Az alábbi szöveg a Magyar Narancs c. lapban jelent meg, ami már önmagában is sokat sejtető. Akár alkalmas is lenne a nyugalom megzavarására – ha nem tudnánk, hogy egy végnapjait élő politikai garnitúra sleppjéhez tartozó szerzőtől származik. (Sz.D.) 

Szégyentábla Komáromban
“A szobor talpazatán örökre – kitörölhetetlenül – szerepelni fog azoknak a neve, akik e jogos igény megvalósulását ideig-óráig megpróbálják megakadályozni” – hangzik az Endresz Csoport fenyegetése, mellyel a Komáromi Önkormányzat Képviselő-testületétől próbálnak 15 milliós támogatást kicsikarni egy turulszobor felállítására.

Dunát lehet rekeszteni azokkal a (szélső)jobboldallal riogató elemzésekkel, cikkekkel és hírekkel, melyekkel a baloldali és liberális sajtó egy része okkal, ok nélkül ijesztgeti hazánk egyre enerváltabb, közéleti-politikai kérdésekre egyre kevésbé fogékony baloldali vagy liberális polgárait. Unalmas már arról vitatkozni hiábavalóan, mi keresnivalója van a szélsőjobboldal által a magyar összetartozás jelképéből az irredentizmus madarává silányított turulnak egy olyan, Trianon által kettészakított városban, ahol a két városrész közti hivatalos együttműködés és a két város lakói közti kapcsolatok példaértékűek lehetnek a kelet-európai posványba és gyűlöletbe belesárgult politikusok számára. Ha Horthy a lakosok egy részének közönye, tudatlansága, illetve helyeslése mellett 1919. november 16-án belovagolhatott Budapestre, minek olyan kérdéseket felvetni, hogy miért is példakép (felcsúti iskola-, győri sportklubnévadó) az az Endresz György, aki Prónay mellett főhadnagyként vezényelte a fehérterrort, és 1931-ben “Justice for Hungary” feliratú géppel repülte át az Atlanti-óceánt. Hosszasan és unalmasan latolgathatnánk, hogy miért kell a Kósa Lajos szerint csődhelyzetben levő önkormányzatokat 15 milliós támogatásra rákényszeríteni. Arról is vitatkozhatnánk, hogy plusz pár tucat komáromi Jobbik-szavazatért érdemes-e még egy fricskát nyomni az őrült és kontrollálatlan szlovák nacionalistáknak, kiprovokálva néhány magyarverést, visszapillantótükör-letörést a város északi részében, különösen azután, hogy a Cirill és Metód, valamint Szent István szobra körüli (szintén szégyenteljes) viták talán elcsendesedtek. Újabb köntösben ugyanazok a kérdések, a válaszokat ismerjük… 
A turulszobor történetében egyetlen, ám korántsem lényegtelen újdonság van. Úgy gondolom, a szobor megvalósulását nem támogatók szégyentáblára helyezése, a képviselők ezzel való fenyegetése példa nélkül áll még a mai Magyarországon is. “A szobor felállítását a következő képviselők nem támogatták” – áll majd a talapzaton.Kit érdekelnek a jogi és erkölcsi vonatkozások, egy kisváros megmérgezett levegője, a szimbolikus gettók létrehozása…? 
A tacepao többek között a kínai kulturális forradalom eszköze volt, az első monszunesőig, illetve az önkritikáig (vagy az illető meggyilkolásáig) hirdette az osztályellenség kilétét. A tervezett tábla örökre elválasztja a jókat és a rosszakat, szimbolikusan örökre kitagad embereket. “Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2010-ben országos és önkormányzati választások lesznek” – áll a levél további részében. A zsarolásnak ez az arcátlan módja sok mindent elárul arról, mi vár arra, aki nem áll be a sorba. 
A 2009. november 19-i önkormányzati ülésen, név szerinti szavazás során a város nyolc MSZP-s képviselője a kezdeményezést nem támogatta, nyolc fideszes képviselő állt mellé (más pártbéli képviselők nincsenek). Ez az eredmény azt jelenti, hogy a kezdeményezés nem kap az önkormányzattól anyagi támogatást. A biztos győzelem tudatában az Endresz Csoportnak az önkormányzathoz küldött, szép magyarsággal fogalmazott levele szerint “a szoborállítás mindenképpen meg fog valósulni”. Efelől semmi kétségem nincs. 
Egy ásónyommal mélyebb árok hazánk és Szlovákia között. Örökösnek szánt árok “hazafiak” és “nemzetietlenek” között. Ezúton is köszönöm a kitelepítések elől menekülő felvidéki, szociáldemokrata néhai édesapám, “odaát” élő rokonaim, a hozzám hasonló helyzetben lévő határ mentiek, a megbékélést kívánók, a baloldaliak és a liberálisok, az említett nyolc képviselő, a “magunkfajták” nevében, hogy emléktáblával öregbítik azok hírnevét, akik bátorkodtak nem egyetérteni.
Az Endresz Csoport levele

Komárom Város Képviselő-testülete 
Részére 
“Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!” 
1920. június 4. -2010. június 4. 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Jövőre lesz 90 éve, hogy a Trianoni Békediktátum ősi városunkat kettészakította. 
Bizonyára Önök is érzik, a szomorú, kerek évforduló kötelezettségeket ró Önökre, ránk. A rendszerváltoztatás óta eltelt 20 év nem volt elég, hogy városban a helyére kerüljön ez a tragikus, a város szempontjából talán legtragikusabb esemény. 
Az Endresz Csoport, átérezve azt a felelősséget, mely a kerek évforduló kapcsán terheli Városunkat, kezdeményezi a Turul szobor felállítását az Igmándi út- Mártírok út körforgalom közepére. A mű elkészítése érdekében felvettük a kapcsolatot Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész úrral, aki örömmel vállalná, hogy az általa készített, a székelyudvarhelyi turul szoborral megegyező művet – a helyszínhez illő oszlopra, lábazatra készítsen Komárom számára. Alkotása a 40 ezres Székelyudvarhely, egész Erdély kiemelkedő köztéri alkotásává, a turisták kedvelt célpontjává vált. Reméljük, hogy Városunk Képviselő-testületének, illetve semmilyen bíráló-bizottságnak sem lesznek esztétikai és egyéb kifogásai. 
Terveink szerint a szobor talapzatának első oldalán a következő feliratot helyezzük el: 
Komárom Város Kettészakításának 90. évfordulójára 1920. június 4. -2010. június 4. 
Úgy gondoljuk, ha ez ellen a visszafogott, tárgyilagos felirat ellen valakinek politikai kifogása van, az álságos kifogás. Felhívjuk a figyelmet, hogy 2010-ben országos- és helyhatósági választások lesznek. Célszerű lenne, ha egyhangú támogatásukkal bizonyítani tudnák, hogy pártállástól függetlenül, értelmes, a napi politikán túlmutató célok érdekében meg tudnak állapodni. Mi a saját lehetőségünkhöz mérten a szervezés terhét levesszük az Önök válláról. Kérjük, hogy szíveskedjenek 15.000.000 Ft-ot az emlékmű létrehozására megszavazni – ami nagyságrendileg megfelel az Önök által kezdeményezett, de meg nem valósult trianoni emlékműre valamikor betervezett pénzeszköznek – és a művésszel közösen kiválasztott helyszínt biztosítani! A szoborállítás e fölötti költségét közadakozással kívánjuk biztosítani. Tekintettel az idő rövidségére kérelmünket november folyamán, legkésőbb december 1-ig szíveskedjenek elbírálni. A szobor megvalósításának támogatásáról név szerinti szavazást szeretnénk kérni! 
A szobor talpazatának hátsó oldalán a következő feliratú táblát helyezzük el: 
a. variáció: ” Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!”
A szobor felállítását a Komárom Város Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta 
b. variáció: ” Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!”
A szobor felállítását a következő képviselők támogatták: 
A szobor felállítását a következő képviselők nem támogatták: 
A szoborállítás mindenképpen meg fog valósulni, ha nem Önökkel, akkor másokkal, később, de a szobor talapzatán örökre – kitörölhetetlenül – szerepelni fog azoknak a neve, akik e jogos igény megvalósulását ideig-óráig megpróbálják megakadályozni, vagy éppen felismerve a történelmi jelentőségét, támogatják. A jövő Nemzedékének is joga van tudni, hogy alakult a szobor sorsa 2009-2010-ben. 
Bölcsességükben, felelősségük tudatában és pártérdekeken való felülemelkedésükben bízva várjuk pozitív döntésüket! 
Komárom, 2009. október 27.
Endresz Csoport 
Az Endresz Csoportot az ügyben képviselik: 
Nagy Miklós, Komárom Jókai tér 5.    
Arlett Tamás, Komárom Jedlik Ányos u. 9. 
Kérelmünket megküldtük: 
Komárom Város Képviselő-testületének 
Komárom Város Polgármesterének 
Komárom Város Alpolgármesterének 
Komárom Város Címzetes Főjegyzőjének 
És Tájékoztató jelleggel, kiegészítve egy nyilatkozattal, az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-i választására listát állító, Komárom Városban 10% feletti szavazatot kapott Pártok Városi Szervezeteinek

(A levelet betűhűen közöljük.) 
A szerző politológus, megyei és városi önkormányzati képviselő (MSZP).

Mészáros Gyula

Média forrása: