Aktuális híreink

 • A második világháborúban elesett katonákról és a háború magyarországi befejezésének 70. évfordulójáról emlékezett meg az Endresz Csoport a koppánymonostori temetőben. Beszédet Czita János mondott.

 • Esterházy Jánosra emlékeztek Révkomáromban

  2015. március 09., hétfő 8:33 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, - miskó -

  RÉVKOMÁROM. Esterházy János gróf halálának 58. évfordulója alkalmából az Egy Jobb Komáromért polgári kezdeményezés vasárnap este a felvidéki mártír-politikus 2011 őszén felavatott Nádor utcai emléktáblájánál tartott koszorúzással és mécsesgyújtással egybekötött megemlékezést.

  A Nyitraújlakon 1901. III.14-én született és a morvaországi Mírov börtönében 1957. III. 8-án elhunyt felvidéki politikus munkásságát, mindenkori helytállását ez alkalommal Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért (EJK) polgári kezdeményezés elnöke – Révkomárom alpolgármestere méltatta. 

  Esterházy a kisebbségi magyarság képviselőjeként az egykori csehszlovák parlament munkájában aktív szerepet vállalt. Törvényes keretek között követelte Szlovákia autonómiáját és azon belül a magyarság számára a kisebbségi, nyelvi, kulturális, gazdasági jogok érvényesítését. A felvidéki politikus 1942-ben a pozsonyi parlamentben egyedüliként nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, és szót emelt Magyarország hitleri megszállása ellen is. Igazságtalanul hazaárulónak, fasisztának, kollaboránsnak titulálták, és halálra ítélték őt, pedig egyetlen valódi bűne a magyarság védelme volt. A nagybeteg Esterházy ítéletét a későbbiekben életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták. A morvaországi Mírov börtönében halt meg, holtteste maradványait nem adták ki családjának, nevét pedig negyven évig tilos volt leírni. Esterházy sorsa összefonódott a felvidéki magyarság sorsával. 

  Knirs hangsúlyozta: nem szabad elfeledni a múltat, múltunk nagyjait, hiszen a múlt ismerete nélkül nem lehet és nem is szabad jövőt építeni.

  „Ma is a szívünkben-lelkünkben őrizzük azt a napjainkban is nagyon aktuális hitvallást, ami Esterházy Jánost jellemezte, s amiről nem feledkezhetünk meg a felvidéki magyarság további megmaradása érdekében. Példaértékű volt a nemzet iránti elkötelezettsége, kitartása és a helytállása, sosem adta fel a harcot. Bízva bízott – sajnos, olyan befolyásos emberekben is, akikben talán inkább nem kellett volna, mert a bajban nem álltak ki mellette. Ez egyfajta intelem is lehet számunkra: pár hónappal a helyhatósági választások után nekünk is érdemes megválogatnunk azokat az embereket, akikben valóban megbízhatunk, illetve akikre számíthatunk-támaszkodhatunk...“ – fogalmazott az új alpolgármester. 

  A megemlékezés üzenetével összecsengett a Nagy Ferenc helyi versmondó által elszavalt „Ember az embertelenségben“ című Ady Endre-vers mondanivalója. Az ünnepségen a történelmi Vitéz Rend felvidéki tagozatának néhány tagja állt díszőrséget. 

  A koszorúzással, mécsesgyújtással és a Himnusz közös eléneklésével végződő megemlékezésen a főszervező EJK képviselőin kívül fontosnak tartotta a részvételt Stubendek László, Révkomárom polgármestere, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas és Érdemes Művész, Less Károly független városatya, továbbá a Magyar Közösség Pártja (MKP) Komáromi Járási Elnökségének több tagja – köztük Gyarmati Tihamér elnök és Samu István alelnök, a baráti dél-komáromi Endresz Csoport küldöttsége, Fehér István - a szlovák állampolgárságától akarata ellenére megfosztott gimnáziumi tanár és több tucat helyi polgár.  

  Nagy János, Szervátiusz-díjas szobrászművész süttői márványból készített, magyar-szlovák-angol felirattal ellátott domborművét hosszadalmas, viszontagságos engedélyeztetési folyamat eredményeként a mártír politikus születésének 110. évfordulója alkalmából a magántulajdonban levő Saga kávézó falán sikerült elhelyezni. Azóta turistacsoportok, magánszemélyek is gyakorta meg-megállnak az emlékműnél, hogy egy szál virággal vagy mécsesgyújtással adózzanak Esterházy gróf emlékének. Knirs portálunknak elmondta, hogy immár alpolgármesterként is Esterházy gróf személyét és életművét szeretné még jobban megismertetni a komáromiakkal, főként az új nemzedék képviselőivel. 

  „Kezdeményezni fogom: a helyi iskolákban oktató magyar és történelem szakos pedagógusok diákjaikkal beszéljenek erről a kérdésről, tisztázzák az Esterházy ellen felhozott azon vádakat, miszerint soviniszta volt, illetve irredenta nézeteket vallott. Véleményem szerint ugyanis ennek éppen az ellenkezője az igaz: ő a magyar-szlovák párbeszédnek, a két nemzet egymás felé történő közeledésének a híve volt, amit még napjainkban is sokan szándékosan félremagyaráznak. Eljött annak az ideje, hogy a fiatalok e jeles személyiséggel kapcsolatban végre valós, objektív tájékoztatásban részesüljenek! Egyúttal örülnénk annak, hogy ha a jövőben is megrendezendő Esterházy-megemlékezéseken egyre többen és többen lennénk, s a szülők magukkal hoznák a gyermekeiket, a nagyszülők az unokáikat...“ – fogalmazott a megemlékezés főszervezője. 

 • A komáromiak a Szent Korona őrzésére és V. Lászlóra emlékeznek

  2015. február 21., szombat 14:34 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, - miskó -

  KOMÁROM. A Szent Korona Komáromban őrzésének és V. László király születésének 575. évfordulójára emlékeznek ezekben a napokban a komáromiak. Ez alkalomból a dél-komáromi Endresz Csoport, az ottani Jókai Mór Városi Könyvtárral és a Szőnyi Alkotókörrel valamint a révkomáromi Egy Jobb Komáromért polgári kezdeményezéssel együtt február 17-24. között Korona Napokat tart a Duna két partján. 

  Arlett Tamás, az Endresz Csoport elnöke a Hírek.sk-nak elmondta, hogy az immár bejegyzett egyesület elődjének számító baráti társaságuk hét évvel ezelőtt egyedül fogott bele az V. Lászlóról szóló ünnepi megemlékezések szervezésébe. Az Endresz Csoport ugyanis azzal a céllal alakult, hogy Komárom történetével, hagyományaival foglalkozzon. 

  „Miután V. Lászlót is „felfedeztük“, kezdetben díszőrség jelenlétében rövid műsorral egybekötött megemlékezéseket tartottunk. Majd megismerkedtünk a 2010-ben megalakult Egy Jobb Komáromért polgári kezdeményezéssel (EJK), és kutatni kezdtük a két városrész, illetve két csoport közös pontjait, e régi királyi városhoz kapcsolódó jeles dátumokat, s együtt több közös rendezvényt valósítottunk meg, például az első bécsi döntés, azaz a Felvidék Magyarországhoz történő visszacsatolása kapcsán stb. Immár harmadik éve V. Lászlóról is együtt emlékezünk meg. Közös rendezvényeink a két városrész összetartozását is bizonyítják, és a köztünk levő baráti szálakat is erősítik“ – nyilatkozta portálunknak a főszervező. 

  Az 575. évforduló kapcsán a kezdeti szerény megemlékezés nagyszabású rendezvénysorozattá terebélyesedett. A szervezőknek a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tulajdonában levő, Szent Korona hologramját bemutató kiállítást is sikerült Komáromba hozniuk. Február 26-ig a dél-komáromi Arany17 Rendezvényközpontban látható ez a látványos tárlat, továbbá a Szőnyi Alkotókör „A Szent Korona útja Visegrádtól – Komáromig” című képzőművészeti kiállítása. Mivel V. László a reneszánsz uralkodók sorába tartozott, ezért a Jókai Mór Városi Könyvtárban korábban „Pajkos reneszánsz“ címmel egy teltházas zenés-irodalmi reneszánsz estet is tartottak.

  Pénteken Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémia BTK TTI „Lendület" Szent Korona Kutatócsoportja vezetőjének „A Szent Korona ábrázolásai, őrzése és kalandjai: új eredmények a Magyar Korona újkori történetének kutatásában“ című érdekes előadása hangzott el. A Selye János Gimnázium dísztermében összegyűlt rév- és dél-komáromi érdeklődőket a házigazdák nevében Stubendek László, Révkomárom polgármestere köszöntötte. Hangsúlyozta: a jelenlevők az előadás során a koronaábrázolásokkal kapcsolatos olyan új kutatási eredményekről értesülhetnek, amelyek még nem találhatók meg a Fekete György és Sunyovszky Sylvia által jegyzett „A Szent Korona ezer arca“ című, 2000-ben megjelent könyvben. Hozzátette: bár V. László (Komárom, 1440. február 22. - Prága, 1457. november 23.) az egyetlen olyan Habsburg-házi magyar uralkodó, aki a történelmi Magyarországon született, csak rövid ideig tartózkodott Komáromban, ám a Szent Koronával együtt volt a városban, amivel csak kevés település büszkélkedhet.

  A komáromi előadása miatt egy Duna TV-s felkérést elutasító Pálffy Géza a legkorábbi Korona-ábrázolás keletkezéstörténetét ecsetelte, majd a Szent Korona keresztje 1638 februárjában történő elferdülésének okáról: a Korona-láda kényszerű feltöréséről is beszámolt. Beszélt a legkorábbi koronás magyar országzászlókról, a koronázási jelvények titkairól és arról, hogy Székesfehérváron, Pozsonyon és Buda(pest)en kívül Sopron is koronázóvárosnak számít, hiszen ott három alkalommal: 1622-ben, 1625-ben és 1681-ben koronáztak magyar királyt, illetve királynét. Kijelentette: V. László összeköti Komáromot Sopronnal, hiszen ő 1440 nyarán, mielőtt elhagyta Magyarországot, a dajkájával együtt Sopronban tartózkodott.

  Az előadó végül örömmel nyugtázta, hogy nemrég a Pozsonyi Vár Korona-tornyát is szépen felújították, tavaly július 10-e óta pedig nagy érdeklődés övezi a Szlovák Nemzeti Múzeum Történeti Múzeuma és a Magyar Nemzeti Múzeum közös rendezésében készült kiállítást, amely az 1563 és 1830 között Pozsonyban tartott magyar király- és királyné-koronázásokra kibocsátott koronázási érmeket mutatja be. Ezt a nemzetközi együttműködést a szlovák–magyar tudományos és múzeumi kapcsolatok terén egyfajta áttörésnek nevezte, hiszen a Pozsonyi Várban magyar szakemberek tudományos kutatómunkájaként először nyílhatott kiállítás, ahol a szlovák és angol nyelvű feliratokon kívül magyar nyelvű feliratok is olvashatók. A különleges anyag Pozsonyban február végéig tekinthető meg, majd azt Körmöcbányán mutatják be.

  A tartalmas előadás résztvevői este átvonultak az Anglia parkba, ahol a Himnusz közös eléneklésével folytatódott a megemlékezés. 

  „Az emlékezés fontos, hiszen a múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni" – hangsúlyozta köszöntőjében Knirs Imre, Révkomárom alpolgármestere, az Egy Jobb Komáromért elnöke. Majd Csapucha Árpád, a tatai Kuny Domokos Múzeum néprajzkutatója azt ecsetelte, hogy az 575 évvel ezelőtti történések a város későbbi életére is nagy hatást gyakoroltak. 

  „Egy olyan pezsgő, izgalmas élet alakult ki az alatt a pár hónap alatt, amíg a Szent Korona Komáromban tartózkodott, amely a későbbi időkre is nyomot hagyott a város életében. Ezt az alkalmat megragadva a várost ellepték a látogatók, köztük olyan személyiségek, akik a történelmi Magyarország legbefolyásosabb politikusai, gazdasági, társadalmi és egyházi szereplői voltak" – fejtette ki. 

  Amikor László megszületett, a magyar rendek – Hédervári Lőrinc nádor támogatásával – küldöttséget menesztettek Lengyelországba a magyarul folyékonyan beszélő III. Ulászló lengyel királyhoz abból a célból, hogy legyen magyar király. V. László anyja azonban Kottanner Jánosné nevű udvarhölgyével ellopatta a visegrádi várból a magyar királyi koronát, és azt Komáromba vitette. Az anyakirályné rábeszélésére Szécsi Dénes esztergomi hercegprímás – többek között Cillei Ulrik gróf, valamint Újlaki Miklós és Garai László bánok jelenlétében is – 1440. május 15-én Székesfehérvárott a Szent Koronával magyar királlyá koronázta az alig háromhónapos Lászlót. 

  V. László mellszobrának (Gáspár Péter alkotásának) megkoszorúzásával és mécsesek elhelyezésével zárult a pénteki műsor. A rendezvénysorozat hétvégén - rendhagyó programokkal - fejeződik be: szombaton és vasárnap a Duna mindkét partján egyidőben, magyar és szlovák nyelven zajló látványos szabadtéri diavetítéseket tekinthetnek meg az érdeklődők.

  „Filmen feldolgoztuk V. László születéstörténetét azért, hogy a tanulóifjúság ismereteit bővítsük. A szabadtéri vetítésre nálunk a Jókai téren mindkét napon 18 , Révkomáromban pedig a Nádor utcai Viking Pub előtt 19,30 órakor kerül sor. A szlovák fordítás elkészítését azért tartottuk fontosnak, hogy a szlovák anyanyelvű, nemzetiségű komáromiak is ismerkedjenek meg annak az V. Lászlónak a születéstörténetével, akinek a szobra városukban áll. A rendezvénysorozatunk végén ezzel a diafilm-összeállítással szívesen megajándékozunk minden komáromi iskolát, és a történelemtanárokon múlik, hogy azt majd felhasználják-e az oktatásban“ – zárta a Hírek.sk-nak nyújtott tájékoztatását Arlett Tamás. 

 •  

  Kedves Barátaink, Tisztelt Észak- és Dél-Komáromiak !

  575 évvel ezelőtt Komáromban született V. László király, itt tartózkodott a Szent Korona.

  Ebből az alkalomból az Endresz Csoport (Dél-Komárom)

  „575” KORONA NAPOK 

  - Észak- és Dél-Komárom /Komárno és Komárom

    2015.02.17-2015.02.24

  rendezvényeire

  a Jókai Mór Városi Könyvtárral (Dél-Komárom), a Szőnyi Alkotókörrel (Dél-Komárom)

  és az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulással (Észak-Komárom) együttműködve

  tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket.

   

  Program:

  Pajkos reneszánsz – irodalmi est

  „A Szent Korona útja Visegrádtól – Komáromig”  -  kiállítás

  A Szent Korona hologramjának bemutatása - kiállítás

  A Szent Korona ábrázolásai, őrzése és kalandjai: új eredmények a Magyar Korona újkori történetének kutatásában

  –  Pálffy Géza a Magyar Tudományos Akadémia BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetőjének előadása

  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

  Rendhagyó köztéri diavetítés V. László születéstörténetéről - magyar és szlovák nyelven

  Kérjük, ajánlja Ismerőseinek, Barátainak is! Köszönjük!

 • Endresz György emlékének ápolása…

   

  December 15-én a komáromi Endresz Csoport évzáró, évértékelő gyűlésén volt alkalmam vitéz Németh Zsigmond óceánrepülővel találkozni.

  Pár szót is váltottunk, elmesélte néhány emlékét és beszélt arról is, hogy bárhol, bármikor szívesen beszél ezekről, akár egy iskolai előadás keretében is.

   

  A gondolat egyből megfogott, majd tettekbe vitele is megvalósult. Megkérdeztem az üggyel kapcsolatban történelemtanáromat, Boros Tamást, a győri Révai Miklós Gimnáziumban, aki szívesen fogadta a felajánlást és el is intézte, hogy január 26-án fogadhassuk vendégünket az iskolában.

  A háromszoros világrekorder izgalmas és érdekes élménybeszámolókat tartott három osztályban saját, 1981-es, és Endresz György 1931-es Atlanti-óceán feletti Magyarországnak igazságot követelő útjáról, így növelve tudásukat, bővítve ismereteiket.

   

  Kempl Zsombor ( Endresz Csoport Ifjúsági Tagozata)

  Révai Miklós Gimnázium tanulója

   

  Zsiga bácsi előzetes egyeztetés után szívesen tart iskolákban előadást 1981-es óceánrepüléséről.

 • Magyar Királyi Honvéd Légierő 1920-1945 címmel Punka György tart előadást 2015. január 6-án, kedden 17.00 óraikezdettel a Jókai Mór Városi Könyvtárban

Oldalak