Aktuális híreink

 • Sok a hasonlóság a kitelepítettek és az állampolgárságuktól manapság megfosztottak sorsa között

  2016. április 13., szerda 8:26 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, - miskó -

  KOMÁROM. Az Egy Jobb Komáromért polgári társulás a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesülettel és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal közösen április 12-én este a komáromi Meghurcoltak emlékművénél tartott megemlékezést koszorúzással és gyertyagyújtással a Felvidékről deportáltak és kitelepítettek emlékére. A rendezvényen, ahol a Komáromi Szekeresgazdák álltak díszőrséget, a szlovák állampolgárságától megfosztott Fehér István gimnáziumi tanár múltidéző és intő szavai hangzottak el.

  Az előző években a helyi Te Ügyed Kör (TÜKÖR) rendezett megemlékezéseket a saját sanyarú sorsuk terhe alatt görnyedező, ám magyarságukról annak dacára le nem mondó meghurcoltak Megye utcai emlékművénél. Miután a Feszty Zsolt vezette Te Ügyed Kör trianoni emlékoszloppal gazdagította magyar közösségünket és a június 4-i városi megemlékezések főszervezőjévé vált, a kitelepítettekről való komáromi emlékestek átmenetileg szüneteltek. Idén az Egy Jobb Komáromért (EJK) polgári társulás átvette a stafétabotot, és túlparti barátaival, az Endresz Csoport Egyesület tagjaival és az ifjabb nemzedék képviselőivel együtt biztosította a hajdani koszorúzások és mécsesgyújtások folytonosságát.

  A kedd esti rendezvényen a szervező Egy Jobb Komáromért képviseletében Pint Tibor mérnök üdvözölte a több nemzedékhez tartozó jelenlevőket – a komáromiakon kívül az Ógyalláról és több közeli községből érkezőket, akik fontosnak tartották, hogy közösen emlékezzenek a hajdani eseményekre. Majd Nagy Ferenc versmondó Wass Albert Üzenet haza című költeményével üzent: „annak, akit a fájás űz és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak: vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad és csak a kő marad, a kő marad...”.

  A megemlékezés szónoka a szlovák állampolgárságától akarata ellenére megfosztott Fehér István komáromi gimnáziumtanár volt, aki beszédében hangsúlyozta: Trianon után a felvidéki magyarok deportálása és kitelepítése a második óriási megaláztatás, amiről sosem feledkezhetünk meg. Hozzátette: a Meghurcoltak emlékművének részét képező kifejező arcok élethűen árulkodnak az elődeink által 1945-49 között átélt borzalmakról. Arról az időszakról, amikor hozzávetőleg 285 ezerrel csökkent a felvidéki magyarság száma, a szülőföldjükön maradók közül pedig több mint 400 ezren kérvényezték a szlovák nemzetiséget annak érdekében, hogy megtarthassák az otthonaikat, vagyonukat. Bár átmenetileg lemondtak a magyarságukról, de a következő népszámlálás során javarészük ismét magyar nemzetiségűnek merte vallani magát. A továbbiakban az egykori megdöbbentő események saját családjával kapcsolatos vonatkozásairól szólt. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a jelenkori politika nem fogadóképes az efféle dolgokra, inkább jobbnak tartja mindezt elhallgatni.

  „Pedig az ördög ma sem alszik. 1989 óta Szlovákiában olyan törvények születtek, mint a nyelv- és állampolgársági törvény, megtörténhetett a Hedvig-ügy, folytatódik az állampolgársági cirkusz, valamint az Európai Unió liberális csúcsvezetése is ilyen tekintetben mossa saját kezét. Ahelyett, hogy például e témával foglalkozna, a migránsok honfoglalásához nyújt hathatós segítséget. Velük teljesen másként bánik, mint velünk. Pedig ha a múlt hibáiból nem tanulunk, a valós problémákról nem beszélünk, akkor azokat csak elmélyítjük, megoldás továbbra sem születik. Vegyük elejét a hazudozásoknak, vegyünk példát meghurcolt elődeinkről, akik egész életük munkájának a gyümölcseiről mondtak le annak érdekében, hogy megmaradhassanak magyaroknak!” – fejtette ki.

  A megemlékezések folytonosságának szükségszerűségét ekképp indokolta: „Legalább két okot tudok mondani. Az egyik az, hogy ha valamiről rendszeresen nem beszélünk, azt az emberek idővel elfelejtik, mintha meg sem történt volna. Múltunk ismerete nélkül pedig nincs jövőnk! A másik pedig a téma időszerűsége. Hiszen a kitelepítések során is arról volt szó, hogy az embereket megfosztották az állampolgárságuktól, és a felvidéki jogfosztottakkal ez idő tájt is ugyanezt teszik. Annyi a különbség, hogy bennünket, a magunkat kettős állampolgároknak tartó felvidéki magyarokat otthonainktól, vagyonunktól még nem fosztottak meg, nem zavartak át a határ túloldalára. Hivatalosan szlovák állampolgárságunk azonban már nekünk sincs – ez jelenti a párhuzamot, és ki tudja, mi vár még ránk, hogyan alakul a sorsunk...“.

  Fehér István továbbgondolásra késztető beszéde után Török Máté, a Selye János Gimnázium (SJG) diákja Wass Albert Hontalanság hitvallása című versét mondta el: „Hontalan vagyok, Mert vallom, hogy a gondolat szabad, Mert hazám ott van a Kárpátok alatt, És népem a magyar...“. Csóka Dávid (SJG) pedig két társa, Nagy Csomor István (SJG) és Biricz Bence (Ipari Középiskola) zenei kíséretével énekelte el a Csík zenekar Én vagyok az, aki nem jó című dalát.

  Az emlékműsor záróakkordjaként a jelenlevő civil szervezetek, mozgalmak és ifjúsági csoportok képviselői koszorúkat és virágcsokrokat helyeztek el az emlékműnél, ahol magánszemélyek is gyújtottak mécseseket.

  Fehér István portálunknak részletesebben is ecsetelte a családját a beneši dekrétumok következtében érő megaláztatásokat, megpróbáltatásokat.

  „Édesanyám és édesapám családja egyaránt a magyarságát vállaló családok közé tartozott. Apámék szegények voltak, ezért nekik a csehországi deportálás jutott osztályrészül. Mivel az apai nagyapám a II. világháború során a fronton vesztette életét, ezért a beneši törvények alapján nagyanyámat, mint négygyermekes családfenntartót nem is lett volna szabad deportálni. Mégis a nagy téli hidegben fűtetlen marhavagonokban útnak indították őket, a csehországi Szudéta-vidékig meg sem álltak velük. Apám két húgának megfagytak a lábujjai, mert férfi nélküli családként a cseh gazdák nem választották ki őket a kemény munkára. A férfiakat a zimankóban derékig levetkőztették, és az izmosabbak gyorsan gazdára leltek. Nagyanyámék azonban három hétig a vasút mellett fagyoskodtak, senkinek sem kellettek. Szerencséjükre az aránylag emberséges vasutas a gyerekeket időnként beengedte melegedni az állomás épületébe. Amikor apu húgainak megfagytak a lábujjai, ő az öccsével együtt a saját tíz-tíz percnyi melegedéséről lemondott a lánytestvérek javára. Három hét elteltével egy ottani lakos megsajnálta és magával vitte őket. Megalázó módon istállóban kellett lakniuk, nehéz munkáért fizetést nem, csak szerény ellátást kaptak. Közel hat és fél év után térhettek csak haza, addig azonban nagyon embertelen bánásmódban részesültek“ – ecsetelte a történteket.

  Azt is elmondta, hogy édesanyja gazdagabb családja pedig 1947-ben a kitelepítések részesévé vált volna, de végül azt sikerült megúsznia. „Őket egy pénteki napon indították volna útnak, de a nagyméretű nemzetközi tiltakozás hatására két nappal korábban, azaz szerdán leállították a felvidéki magyarok meghurcoltatását. Nekik tehát nem kellett távozniuk a szülőföldjükről a megadott Pécs közeli településre. Anyai nagyanyám testvérét azonban a családjával együtt kitelepítették a Fejér megye Móri járásában található Isztimér községbe, ahol később letettem a magyar állampolgársági eskümet. Gyermekként sok időt töltöttem e faluban, ahol a két bátorkeszi nagymamámon kívül egy szerető harmadikra találtam. Csak kamaszként értettem meg azt, hogy a „3. nagymamám“ hogyan is került oda. Bár a szocializmus éveiben csak nagyon kevés családban mertek nyíltan beszélni a deportálásokról és kitelepítésekről, a mi családunkban ez másként volt: apám és apai nagyanyám jóvoltából nálunk a konyhaasztal mellett is gyakran került terítékre ez a téma“ – mesélte el.

  A Hírek.sk kérdésére, hogy a felvidéki magyarok meghurcoltatása kapcsán kiktől várna jogorvoslatot, elmondta, hogy elsősorban a szlovák kormánytól, de az új kormány összetétele láttán ebben nem reménykedik. „Kérdezem én: hogyan lehetséges az, hogy Szlovákiát a Beneš-dekrétumokkal és a kassai kormányprogrammal együtt felvették az Európai Unióba? Továbbá azt: miként lehetséges az, hogy egy uniós állampolgárt a saját szülőföldjén akarata ellenére megfosszanak a saját állampolgárságától? Attól a jogi doktor Robert Ficótól várom-várjuk a jogorvoslatot, aki embereivel együtt az alkotmánnyal szembe menő állampolgársági törvényét megalkotta. Ez siralmas és szánalmas. Vajon mi vár még ránk...?!“ -- tette fel a kérdést Fehér István.

 • A kitelepített polgárokat ért meghurcoltatásra emlékeznek

  április 12.,18:00 - 20:00

   

  Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és az ENDRESZ CSOPORT Polgári Társulás 2016. április 12-én 18.00 órától megemlékezést tart.

  A felvidéki és Komárom városából kitelepített polgárokat ért meghurcoltatásra emlékeznek Komárom városában, a Megye utcában a Meghurcoltak emlékműve előtt.

  Mély tisztelettel várnak minden komáromi polgárt és a civil szervezetek tagjait.

 • Repüléstörténeti napok: 2016. március 17-19. Kiálítások, konferenciák, előadások, túrák Észak- és Dél-Komáromban.

 • Repüléstörténeti napok és kerékpáros teljesítménytúra
  2016. március 16., szerda 17:00 | Szerkesztőség
  A rendezvénysorozat tisztelgés Endresz György komáromi pilóta emléke előtt.
  Dél-Komárom/Észak-Komárom
  Március 17. és 19. között első alkalommal rendezi meg a dél-komáromi székhelyű Endresz Csoport a Világháborús és Repüléstörténeti Emléknapokat. A rendezvénysorozat egyrészt tisztelgés az első világháborús komáromi pilóta, Endresz György emléke és munkássága előtt, másrészt széles összefogást hirdet, hiszen a kezdeményezők mellé 17 további civil szervezet sorakozott fel a Duna mindkét oldaláról, és vállalta a partnerséget, a közös munkát.
  A kiállítások és előadások helyszíne a dél-komáromi Arany 17 Rendezvényközpont. A csütörtökön nyíló tárlatok témái: Komárom felülről; A magyar óceánrepülés 85. évfordulója; Endresz nyomdokain – kiállítás Németh Zsigmond óceánrepülőről; Az első év a Pokolban volt. Pénteken repüléstörténeti konferenciát tartanak, amelyen Bálint Ferenc muzeológus, Kozma Endre nyugalmazott ezredes, Miszlay Zsolt muzeológus, Németh Zsigmond óceánrepülő, valamint Rabi Lenke helytörténész, könyvtáros ad elő.
  Szombaton 9 órakor rajtol az I. Világháborús Centenáriumi Kerékpáros Teljesítménytúra, Dél-Komáromban a Szabadság térről, Észak-Komáromban a Jókai-szobor elől startolnak a bringások, akik 15 ellenőrzőpontot érintve ismerkedhetnek a két város történelmi nevezetességeivel. A résztvevők Komárom térképével ellátott teljesítményfüzetet kapnak, amelyben szerepel az érintendő emlékhelyek rövid leírása is. A túrára családokat, iskolai közösségeket, baráti társaságokat is várnak, a negyedóránként induló csoportok vezetését önkéntesek vállalták. Az eredményhirdetés 14 órakor lesz a Szabadság téren, ahol első világháborús emlékműsorával fellép az Áldás együttes. Az esemény fővédnökei Molnár Attila, Dél-Komárom, és Stubendek László, Észak-Komárom polgármestere. (vkm)

 • I. VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA

  Horváth György | 2016. március 16. szerda | Versenykiírások | Nincs hozzászólás

   

  I. Világháborús Centenáriumi 

  Kerékpáros Teljesítménytúra

  JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓK

  Endresz Csoport Egyesület,

    Szőnyi Alkotókör,

    Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás,

    Kárpátia Sport Polgári Társulás,

    Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal,

    Tolma Baranta Sport és Kulturális Club,

   Jókai Mór Diákkör,

   Komáromi Cserkészetért Alapítvány,

   Iquadron U.O.,

   Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete,

   Komárom-Európa Futó Egyesület,

   Villa Camarum Polgári Társulás,

   Komáromi Szakállasok Közhasznú Egyesület,

   2. számú Jókai Mór Cserkészcsapat,

   Jókai Mór Városi Könyvtár,

   Komáromi Szekeresgazdák Hagyományőrző Egyesülete,

  Klapka György Múzeum,

  Szőnyi Kulturális Egyesület

   

  A rendezvény védnökei:

  dr.Molnár Attila Dél-Komárom és Stubendek László Észak-Komárom polgármestere

   

  Akik tudósítanak, beharangoznak, hírt adnak a rendezvényről:

   Komáromi Újság * hirek.sk * felvidek.ma * komarom.hu* dunatáj.sk-online* Komáromi Városi Televízió*Forrás Rádió* HÍD TV  

   

  I. Világháborús Centenáriumi Kerékpáros Teljesítménytúra

  2016. március 19.

   

  .  Kerékpártúra: Dél-Komárom – Szőny – Észak-Komárom – Koppánmonostor – Dél-Komárom vagy fordított sorrendben

   

  Indulás: 9.00 – 10.00 óra között

  Érkezés: 14.00 – 15.00 között

  Szintidő: 5 óra

  Távolság: 27,2 km

   

  Útvonal: Szabadság téri emlékmű – Szőny, Ref. Parókia – Vasmacska étterem – Észak-Komárom, Szt. András templom – Észak-Komárom, Evangélikus templom – Észak-Komárom, Ref. Templom – Katolikus temető (Május 1. áttörés áldozatai) – Zsidó temető (Emlékhely) – Monostori erőd (Emlékhely) – Vasúti híd (Május 1. emlékmű) – Koppánmonostor (Iskola) – Ácsi út (Lovas tüzérosztály emlékmű) – Radetzky Emlékmű – Jézus Szíve Templom – Turul szobor (Körforgalom) – Szabadság téri emlékmű.

  2. Kerékpártúra: Észak-Komárom – Koppánmonostor – Szőny – Dél-Komárom

   

  Indulás: 9.00 – 10.00 óra között

  Érkezés: 14.00 – 15.00 között

  Szintidő: 5 óra

  Távolság: 27,2 km

   

  Útvonal: Észak-Komárom, Szt. András templom – Észak-Komárom, Evangélikus templom – Észak-Komárom, Ref. Templom – Katolikus temető (Május 1. áttörés áldozatai) – Zsidó temető (Emlékhely) – Vasmacska étterem – Monostori erőd (Emlékhely) – Vasúti híd (Május 1. emlékmű) – Koppánmonostor (Iskola) – Ácsi út (Lovas tüzérosztály emlékmű) – Radetzky Emlékmű – Jézus Szíve Templom – Turul szobor (Körforgalom) – Szőny, Ref. Gyülekezeti Ház – Szabadság téri emlékmű.

  3. Kerékpártúra Dél-Komárom-Észak-Komárom /Szőny és Koppánmonostor érintése nélkül/ – kis túra. 

   

  Indulás: 9.00 – 10.00 óra között

  Érkezés: 14.00 – 15.00 között

  Szintidő: 3,5-4 óra

  Távolság: 14,0 km

   

  Útvonal: Szabadság téri emlékmű – Vasmacska étterem – Észak-Komárom, Szt. András templom – Észak-Komárom, Evangélikus templom – Észak-Komárom, Ref. Templom – Katolikus temető (Május 1. áttörés áldozatai) – Zsidó temető (Emlékhely) – Monostori erőd (Emlékhely) – Vasúti híd (Május 1. emlékmű) – Ácsi út (Lovas tüzérosztály emlékmű) – Radetzky Emlékmű – Jézus Szíve Templom – Turul szobor (Körforgalom) – Szabadság téri emlékmű

   

  **I. világháborús centenáriumi kerékpár teljesítménytúra emlékhelyek közötti útszakaszok**

   

  Szabadság téri emlékmű – Szőny, Ref. Gyülekezeti Ház

  Útvonal: A kijelölt kerékpárúton Mártírok útja – Szőnyi út – Szőny, Kossuth Lajos utca

  Távolság: kb. 4,2 km

  Útvonal2: A kijelölt kerékpárúton Mártírok útja, Szőny Déli után balra – Galagonya utca – Budai Nagy Antal utca – Mezősor – Ifjúság útja – Kossuth Lajos utca visszaút ugyanígy

  Távolság: kb. 4,5 km

   

  Szőny, Ref. Gyülekezeti Ház – Vasmacska étterem (Endresz emlékkő)

  Útvonal: Szőny, Kossuth Lajos utca – Szőnyi út (kijelölt kerékpárút) – MOL benzinkútnál lefordulni a Táncsics M. útra – JUNO hotelnél jobbra – Bem J. u. –  majd a Sport utcán végig 

  Távolság: kb. 5,5 km

   

  Vasmacska étterem – Észak-Komárom, Szt. András templom

  Útvonal: Erzsébet hídról jobbra – Nádor utca

  A hídon lehet kerékpározni, a gyalogos forgalomnak kijelölt járdán csak tolni lehet a kerékpárt!

  Távolság: kb. 1,6 km

   

  Észak-Komárom, Szt. András templom – Észak-Komárom, Evangélikus templom

  Útvonal: Nádor utca – Klapka tér (a Városháza jobb oldalán) – Ferencesek utcája

  Távolság: kb. 0,5 km

   

  Észak-Komárom, Evangélikus templom – Észak-Komárom, Ref. Templom

  Útvonal: Ferencesek utcája –Thaly Kálmán utca – Jókai utca

  Fontos: Ferencesek utcája és a Jókai utca is egyirányú!

  Távolság: kb. 0,5 km

   

  Észak-Komárom, Ref. Templom – Katolikus temető (Május 1. áttörés áldozatai)

  Útvonal: Jókai utca – Határőr utca (rendőrlámpán egyenesen át) – Gazda utca – Temető út (a temetőbe a főbejáraton keresztül)

  Fontos: A temetőben TILOS és nem illik kerékpározni! A temetőn belül a kerékpárt tolni kell! Távolság: kb. 1,7 km

   

   Katolikus temető (Május 1. áttörés áldozatai) – Zsidó temető (emlékhely)

  Útvonal: Temető út (dél felé) – A katolikus temető déli oldala a házak között – Csillag utca

  Fontos: A temető bejárat bal oldalon található! Az emlékhely a ravatalozóban van.

  Távolság: 0,9 km

   

  Zsidó temető (Emlékhely) – Monostori erőd (12-esek emléktáblája)

  Útvonal: Csillag út – Katolikus temető déli oldala – Temető út – Király püspök utca – Kertész út (Fő út) – Erzsébet híd – Rákóczi rakpart (D-Komárom) – Monostori Erőd, Dunai bástya

  Távolság: kb. 4,7 km

   

  Monostori Erőd (12-esek emléktáblája) – Vasúti híd déli hídfő (Május 1. emlékmű)

  Útvonal: Az erőd parkolóján keresztül kimenni a Vámház vendéglőnél a kerékpárútra, Koppánmonostor felé a kerékpárúton, majd  a vasúti kereszteződés (jelzőlámpa) előtt a földúton a sínekkel párhuzamosan kell haladni.

  Távolság: kb. 0,6 km

   

  Vasúti híd (Május 1. emlékmű) – Koppánmonostor (Iskola)

  Útvonal: A vasút koppánmonostori oldalán a földúton – Koppány vezér út

  Távolság: kb. 2,0 km

   

  Koppánmonostor (Iskola) – Ácsi út (Lovas tüzérosztály emlékmű)

  Útvonal: Koppány vezér út – Ácsi út (végig kijelölt kerékpárúton)

  Távolság: kb. 2,4  km

   

  Ácsi út (Lovas tüzérosztály emlékmű) – Radetzky Emlékmű

  Útvonal: Ácsi út – Zrínyi Miklós út – Mátyás király út – Árpád vezér út – Klapka György út (végig a kijelölt kerékpárúton)

  Távolság: kb. 1,1 km

   

  Radetzky Emlékmű – Jézus Szíve Templom

  Útvonal: Hotel Corner-nél gyalogos átkelőn áthaladni – Szent László utca

  Távolság: kb. 0,3 km

   

  Jézus Szíve Templom – Turul szobor (Körforgalom)

  Útvonal: Szent László utca – Kelemen László u. – Duna Áruház parkolója – Körforgalom

  Fontos: A Kelemen László út egyirányú a József Attila utcától kiemelt figyelemmel kell a parkoló bejáratáig haladni (kerékpárral az egyirányú utcába a behajtás engedélyezett).

  Távolság: kb. 0,6 km

   

  Turul szobor – Szabadság téri emlékmű (CÉL)

  Útvonal: Klapka György út (kijelölt kerékpárút)

  Fontos: Átkelés a Szabadság térnél lévő rendőrlámpával biztosított gyalogátkelő helyen

  Távolság: kb. 0,6 km

   

  Információ:

  A túrán mindenki saját felelősségére, saját kerékpárjával vesz részt, a közlekedési szabályok betartásával!

  Személyi igazolvány vagy útlevél szükséges (határátlépéshez).

  A részvétel mindenki számára ingyenes!

  Szolgáltatás: A teljesítők részére a célállomásnál zsíros kenyér, tea
  Díjazás: Oklevél, az előjelentkezett 15 főnél nagyobb társaságoknak +TORTA  

  A teljesítménytúra sport rendezvény és történelmi megemlékezés!  A szervezők és az ellenőrző pontokon résztvevő szereplők a hatályos jogszabályokat minden tekintetben betartják!

  A rendezvény időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül!

  A túra napján a Start helyszíneken 08.30 órától lehet regisztrálni, nevezni.

Oldalak