Aktuális híreink

 •  

  November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. Az eseménysorozatot Hamrák Zsófia tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. Hétfőn a Jókai Mór Városi Könyvtárban hallhattunk előadás, míg szerdán dr. Popély Gyula történész professzor tartott előadást 1938 novemberének eseményeiről.

   

   

   

  A Felvidék visszacsatolásának 75. évfordulója kapcsán a Szent István csatahajó elsüllyesztéséről, majd annak megtalálásáról beszélt az expedícióban részt vevő észak-komáromi Zétényi-Csukás Dénes László. A felvidéki történész és kutatóbúvár a magyarok közül elsőként lehetett tagja annak a felderítő csapatnak, amely 1994-ben Horthy elsüllyedt csatahajóját, a Szent Istvánt kutatta a tenger mélyén.

  - Az utolsó pillanatban kerültem az osztrák-német csapatba mint víz alatti operatőr. A kutatáshoz nem sikerült szponzorokat találni, így mindenki kénytelen volt mélyen a zsebébe nyúlni. 1994. szeptember 25-én horgonyoztunk le azon a helyen, ahol a koordináták szerint megtalálhattuk a Szent István csatahajót - mondta a helytörténész, majd hozzátette: nem volt olyan ország Európában, amelyik ne kereste volna a Szent Istvánt, annak koordinátáit azonban tizenhat kilométerrel távolabb jelölték valódi helyzeténél. A 20 ezer tonnás, monumentális, valaha volt legnagyobb építésű magyar hajót 1918 júliusában süllyesztette el az olasz királyi haditengerészet torpedós motorcsónakjai.

  - Akkoriban a világ hatodik legerősebb haditengerészete volt a magyar. Magyarként megélni, hogy tagja lehetettem a kutatócsoportnak, egyszerűen felemelő érzés volt - tette hozzá Csukás László.

  Az európai híradások előtt nyilván nem maradt titokban a hajóroncs felfedezése, melynek elvesztéséről még ma is szembeálló vélemények vannak.

  Az évforduló kapcsán a Jókai Mór Városi Könyvtárban egy történelmi kutatásokon alapuló dokumentumkiállítás nyílt.

  Az ünnepi megemlékezés szerdán a Jókai Moziban folytatódott, ahol dr. Popély Gyula történész professzor tartott előadást.

  - 1938 novembere nemzetünk fölemelkedésének kezdetét jelentette, hiszen hatalmas rést ütöttünk a trianoni békediktátum falán. Azt, amit a nagyhatalmak 1919-20-ban elrontottak, részben igyekeztek jóvátenni. Angol, francia, olasz és német segítséggel az elcsatolt Felvidék magyarlakta területei egyesülhettek az anyaországgal. Az első bécsi döntést 1938. november 2-án ratifikálták a Belvedere palotában. A tényleges visszavételre november 5. és november 11. között került sor. Komáromba november 6-án, a kora délutáni órákban érkeztek meg a honvédek, élükön Horthy Miklóssal. Örömünnep volt az mindenki számára. Megismétlését minden igaz magyar várja és reméli - mondta a professzor.

  A nagyhatalmak előtt már 1938 előtt is világossá vált, hogy Csehszlovákia Európa beteg embere. Ahogy Szabó Dezső író fogalmazott: Csehszlovákia egy történelmi csaláson alapuló idénybirodalom. Akuttá vált tehát a nemzetiségi kérdés megoldása. Előbb a többségében magyar illetve németek lakta területek kerültek el Csehszlovákia fennhatósága alól, majd 1939 márciusában Szlovákia is kikiáltotta függetlenségét.

  - A visszacsatolással győzött az igazság, a jog és az erkölcs. Mindenki azt hitte, hogy ez örökre így marad. Azonban kitört a második világháború, melynek végén a nagyhatalmak megint egy meggondolatlan döntést hoztak. Újraalkották a Párizs környéki békét. Ismét megalakult Csehszlovákia és Jugoszlávia, Románia pedig visszakapta 1938 előtti határait. Az elmúlt évek, főként a 90-es évek bebizonyították, hogy ez mennyire rossz döntés volt. Csehszlovákia másodszor is széthullott. Jugoszlávia véres felbomlását pedig mindnyájan ismerjük. Hogy mi lesz Romániával? Egyelőre nem tudjuk... - tette hozzá a professzor.

  Dr. Popély Gyula történész szerint a magyar nemzet, a trianoni határokon kívül és belül egyaránt morális válságban van. A szlovák népszámlálási adatok szerint egyre kevesebb magyar vallja magát magyarnak, de az anyaországban is 1 millió ember nem nyilatkozott a nemzetiségéről.

  Ezen a hozzáálláson kellene változtatnia a politikusnak, a közéleti személyiségnek és minden embernek. A legfőbb cél a nemzeti öntudat erősítése, ehhez a cselekvési lehetősége mindnyájunknak megvan. Kérdés, hogy lelkiismerete szerint ki hogyan cselekszik - mondta végezetül a történész.

  A rendezvényen közreműködött az észak-komáromi GAUDIUM Vegyeskar, valamint Palotás Gáspár korabeli felvételeken alapuló filmhíradóját tekinthették meg a résztvevők.

   

  forrás: komarom.hu

 • Komáromi Jókai bablevesfőző verseny I. helyezés (a díjat a polgármester adja át).
 • Turul szobrot állítottak Komárom központjában

  Írta: Felvidék.Ma -  2012.06.03.

  A Turul szobor Komárom központjában áll, az 1-es út és a Révkomáromba vezető út körforgalmú kereszteződésében. Az avatáson Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott ünnepi beszédet, Boldoghy Olivér a Magyar Hiszekegyet szavalta.

  Június 3-án, a trianoni „kényszerszerződés” ránk erőszakolásának, Komárom kettészakításának és a Felvidék elcsatolásának 92-ik évfordulója előestjén a komáromi körforgalomban több száz résztvevő jelenlétében leleplezték a Turul-emlékművet. A bronzból készült szobor Szmrecsányi Boldizsár kiváló kortárs szobrászművész alkotása; talpazata Turi Attila Ybl-díjas építész tervei alapján készült.
  Az emlékmű felállítását az Endresz Csoport kezdeményezte. A megvalósítására szükséges pénzösszeg beszerzésének lebonyolítását közadományozás útján a Kecskés László Alapítvány vállalta. Az előkészítő munkákban döntő részt vállalt Komárom városa és annak képviselő-testülete.
  A szoboravató ünnepségen részt vett Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Dr. Cinkotai János, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja a Kormányhivatal képviseletében, Czunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszony, Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés elnöke, Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere, Komárom Város további vezetői és képviselői, valamint a történelmi egyházak képviselői. Jelen volt továbbá számos hagyományőrző és cserkész egyesület, díszőrséget álltak mások mellett a Felföldi Baranta Szövetség tagjai.
  Elsőnek vitéz Nagy Miklós, az Endresz Csoport elnöke szólalt fel. Bevezetőül köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik kivették részüket az emlékmű megvalósításában: a komáromi képviselő-testület minden tagjának, hogy pártállásukra való tekintet nélkül mindnyájan egyhangúan támogatták az emlékmű felállítását, a város polgármesterének, aki kezdetektől fogva kiállt a kezdeményezők mellett és támogatást nyújtott a szobor elkészítéséhez, annak a sok-sok nemzettársunknak határainkon innen és határainkon túl, akik anyagi lehetőségeikhez mérten támogatták e szobor megvalósulását és így adományaikkal aktív részeseivé válltak a szobor létrehozásának, a Kecskés László Társaságnak, hogy megteremtették a közadakozás jogi és tárgyi hátterét, valamint Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész úrnak és az Ybl-díjas Túri Attila építőművész úrnak az emlékmű csodálatos megalkotásáért.
  „Álljon ez a szobor itt a város közepén és köszöntse az ide érkezőket. Adjon segítséget a múlt megismeréséhez, adjon hitet és erőt a jelen nemzedéknek és tanítsa a fiatalságot, hogy jobbá tudják tenni a jövőt” – fejezte be felszólalását vitéz Nagy Miklós.
  Az ünnepi avatóbeszédet Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter tartotta. Felszólalásának kezdetén arra a kérdésre kereste a választ, hol van a kezdő pillanat, hol van a mi közös magyar sorsunk első pillanata. Szerinte a kezdő pillanat valahol ott van, ahol az égiek akarata a megtermékenyítő Turul madár képében álmában leszáll Emesére. Azt jelenítette meg az asszonynak, hogy nagyra hivatott, győztes nép vagyunk, mert arra vagyunk hivatva, hogy éljünk, megmaradjunk és gyarapodjunk legyőzve a sors minden nehézségét és túlélve a történelem minden viharát továbbadjuk az életet. „Az életet azonban csak akkor adhatjuk tovább, ha összetartozunk. Ha összetertozunk egymással családunkban, ha összetartozunk közösségeinkben, ha összetartozunk egymással nemzetünkben. Ha otthonokat építünk, ha gyermekeket nevelünk, ha tudunk egymásról, ha számon tartjuk egymást, ha vannak közös ügyeink, amelyekért együtt dolgozunk és amelyekért ha kell, együtt tudunk küzdeni is… Akkor tartozunk össze, ha a múltat felfedezve és megértve van közös jelenünk, mert csak így lesz közös jövőnk, csak így válik valósággá Emese álma és a mondabeli Turul ígérete” – mondta a szónok.
  Hende Csaba ünnepi beszédének további részében foglalkozott a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb tétjével, a megmaradásunk legnagyobb kérdésével, azaz hogy lehet-e, lesz-e közös életünk, hogy össze tudjuk-e kapcsolni a borzalmas huszadik század után az európai jogban és szabadságban a nemzetet. Utalt arra, hogy itt van velünk Boldoghy Olivér, aki a kettős állampolgárságot felvállalta akkor is, ha nagyon sokat kockáztatott vele. „Még nerm tudjuk, hogy mi lesz a vége a küzdelmének itt, Európa kellős közepén, amikor a nagy nemzetközi jogvédő szervezetek, akik amúgy aktivitásukban mindig igen fürgék és rendkívül zajosak szoktak lenni, nos, most ők is hallgatnak. De azt bátran mondhatom, hogy ez az ország és ez a nemzet kiáll minden egyes polgára mellett és kiáll minden magyar mellett, éljenek bárhol a nagyvilágban” – hangzott el a honvédelmi miniszter buzdító szavaiból.
  Száraz Miklós György író szavait idézve a szónok elmondta: „Trianon élő valóság. A nemzet történelmének az a része, amely napjainkra esik. Gróf Széchényi István emlékezetes szavaival játszva azt is mondhatnánk: a magyar nemzet nem volt, hanem lesz. Ennek alapvető kérdése, hogy mit tud kezdeni Trianonnal. Az egyetlen jövőbe vezető út, az egyetlen lehetőség, amely az életet szolgálja, az az elszakadt szálak összekötözése, az ütött sebek begyógyítása és kinyújtott kezek elfogadása. Erre pedig csak akkor van mód, ha erőteljesen képviseljük a magyarság közös ügyeit, a magyarság közös érdekeit,” majd így zárta szavait: „Nekünk, magyaroknak azonban legfőbbképpen arra kell figyelnünk, hogy összeköthetjük végre a szétszakadt szálakat. Nem elég kiharcolni a jogainkat. Fel kell oldanunk a félelmet, a tudatlanságot, szembe kell szállnunk a közönnyel és a politikai haszonlesésből táplált gyűlölködéssel. Ne feledjük, szomszédainkkal is összetartozunk. Összetartozunk, hiszen együtt élünk és ezer esztendeje közös a sorsunk. A történelmünk és a jövőnk is közös. A sorsunk egymás kezében is van. Gyógyítsuk hát meg nemzetünket és gyógyítsuk meg Középeurópát. Emeljük fel a fejünket és teremtsünk békét egymás tiszteletével, teremtsünk békét egymás érdekeinek méltányos elismerésével, teremtsünk egészséges, gyarapodó nemzetet és nemzeteket a XXI. század elején.”
  A felszólalások után elkövetkezett a várva várt pillanat – a Komárom közterén felállított Turul szobor leleplezése, amelyet Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere végeztek el.
  Az újonnan átadott szobor alatt Boldoghy Olivér lépett a színre, akinek előadásában a Magyar Hiszekegy spontán vastapsot érdemelt ki az egybegyűlt ünneplő közösség között.
  A koszorúzási ünnepség során a megjelent állami szervek és társadalmi szervezetek képviselői helyezték el megemlékezési koszorúikat. Utána a történelmi egyházak képviselői közösen megáldották a leleplezett szobrot.
  Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget a komáromi Concordia vegyes karral együtt.

  Szöveg és fényképek: Práznovszky Miklós, Felvidék Ma

 • Hende Csaba: szomszédainkkal is összetartozunk

  Szomszédainkkal is összetartozunk, hiszen együtt élünk, ezer esztendeje közös a sorsunk, amely egymás kezében is van - mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter vasárnap Komáromban, a Turul szobor avatásán, mielőtt Molnár Attila polgármesterrel leleplezte az alkotást.
  "Emeljük fel fejünket és teremtsünk békét egymás tiszteletével, teremtsünk békét egymás érdekeinek méltányos elismerésével, teremtsünk egészséges, gyarapodó nemzetet és nemzeteket a XXI. század elején" - mondta a miniszter.

  Hende Csaba a rendszerváltás óta eltelt idő legnagyobb tétjének nevezte, hogy össze tudjuk-e kapcsolni az európai jogban és szabadságban a bennünket összekötő szálakat. Ennek egyik mélypontjaként a 2004. december 5-i népszavazást, míg felemelő pillanataként a kettős állampolgárság lehetőségének megszületését jelölte meg, és köszöntötte Boldoghy Olivért. A révkomáromi színész-vállalkozó, aki nyíltan felvállalta felvett magyar  állampolgárságát, a szobor leleplezése után verset szavalt.

  A Turul szobor Komárom központjában áll, az 1-es út és a Révkomáromba vezető út körforgalmú kereszteződésében. A bronzból készült szobor több méter magas beton talapzatán a két Komárom stilizált térképe látható és a "Sem csellel, sem erővel" felirat. A szobor Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész, a talapzat Turi Attila Ybl-díjas építész alkotása.

  Az emlékmű felállítását a neves pilóta emlékét ápoló, komáromi Endresz-csoport kezdeményezte. A mű elkészültéért közadakozást szervezett a komáromi Kecskés László Alapítvány, amely a névadó komáromi helytörténész munkásságának bemutatásán túl szervezi a Felvidékről Kitelepítettek Országos Találkozóját, valamint a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt az 1945-48. közötti években a magyarság történetével foglalkozó kiadványokat jelentet meg.

  Bialkó László Gergő 
  2012.06.03 21:20
  Belföld

 • Meghívó a komáromi Turul szobor avatására

  SZERZÖ: KOMÁROM – ­KÖZZÉTÉVE: 2012. MÁJUS 30. SZERDA

  Komárom Város Önkormányzata, az Endresz Csoport valamint a Kecskés László Társaság szeretettel vár mindenkit 2012. június 3.-án, vasárnap délután 18 órakor, Komáromban az 1-es és a 13-as út kereszteződésében található körforgalomnál, a közadakozásból felállított Turul szobor ünnepélyes felavatására. Az eseményen beszédet mond Dr. Hende Csaba Magyarország honvédelmi minisztere. A szobor az egyik legnagyszerűbb kortárs szobrász, Szmrecsányi  Boldizsár alkotása.A talapzat Turi Attila Ybl-díjas építész tervei alapján készült.

  Aki úgy érzi, hogy nem szeretne kimaradni és anyagilag is hozzájárulna a szobor felállításának költségeihez az megteheti ezt a 12029004-00162242-00100002 számlaszámra történő befizetéssel vagy támogatói csekken amelyet Komárom északi részén a Viking pub-ban vagy a SAGA kávézóban, míg Komárom déli városrészén az Arany János utca 17. szám alatt a kávézóban kérhet.  Az adományozó igényére emléklapot állítanak ki a szervezők. Ez esetben kérik az adományozó nevének és címének megadását.

 • Közadakozás indul a komáromi Turul-szoborért

  2012. április 11. 07:24 H. D.

  KOMÁROM | A trianoni békediktátum aláírásának és Komárom kettészakításának évfordulójára emlékezve június 4-én a dél-komáromi körforgalomban, egy Turul madarat ábrázoló szobor felállítását tervezi az Endresz Csoport.

   
  A mű az egyik legkiválóbb magyar kortárs szobrász, Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész alkotása. A talapzat Turi Attila Ybl-díjas építész, a devecseri és a kolontári újjáépítések vezető építészének tervei alapján készül. A szobor felállítását még 2009-ben kezdeményezte az Endresz Csoport, akkor kérésüket elutasította a városvezetés.
  Most közadakozást indul a szoborállításra helyi a Kecskés László Alapítványon keresztül. A komáromiak támogatási csekkel is hozzájárulhatnak a mű állításához, a csekkek a városi újságban is megtalálhatók, valamint igénylehetők lesznek a 21. Komáromi Napok információs sátrában is.

   

 • Mégis lehet Turul szobrunk!

  SZERZÖ: KOMÁROM – ­KÖZZÉTÉVE: 2011. ÁPRILIS 22. PÉNTEK

  Komárom Város Déli testületének tegnap megtartott ülésén, több éves  mellőzés és vita után zöldet kapott az a szándék, amely az Endresz csoport felvetése alapján Turul szobor felállítását indítványozza a város területén. Közismert módon az előző városvezetés  az MSZP álláspontját képviselve, nem támogatott semmilyen  nemzeti  szimbólumot, így a turult sem. A jelen önkormányzat ismét napirendre tűzte a szobor felállítását. Ezügyben már felvette  Komárom Város főépítésze a kapcsolatot a szobor megálmodóival. A felszólalások során mindenki szívéhez közelinek nevezte azt a kezdeményezést. A testület 15:52 perckor , egyhangúan elfogadta a javaslatot.  Ez azt jelenti, hogy a testület Mszp-s tagjai is igennel szavaztak. Az eredeti elképzelés szerint a turul szobor a Jókai téri körforgalom közepén került volna felállításra.

 • Endresz György

  SZERZÖ: KOMÁROM – ­KÖZZÉTÉVE: 2010. ÁPRILIS 24. SZOMBAT

  Már többször beleütköztem Komárom város történései kapcsán Endresz György illetve az Endresz Csoport nevébe. Leültem és utánanéztem. Endresz György (Perjámos, 1893. január 6. – Róma, 1932. május 21.) pilóta, repülőoktató volt. Az I. világháborúban mint a 64. repülőszázad pilótája vett részt, több kitüntetést kapott, mint hadipilóta négy elismert légigyőzelme volt. 1921 szeptemberében főhadnagyi rendfokozatban részt vett a Prónay Pál nevével fémjelzett nyugat-magyarországi nemzeti felkelésben. 1931. július 15-én 17.20-kor felszállva, és 26 óra 20 perc alatt Harbour Grace-ből (Újfundland, Kanada) az Atlanti-óceánon át leszállás nélkül Bicskéig 5770 kilométert repült a Justice for Hungary (’Igazságot Magyarországnak!’) elnevezésű repülőgéppel (navigátora Magyar Sándor volt). Endresz és Magyar a világon 15.-ként repülték át az óceánt. A repüléshez egy korszerű, 470 LE-s Lockheed Sirius típusú gépet alakítottak át. 1932-ben Endresz György a világ óceánrepülőinek találkozójára készült Bitai Gyula rádiótávírász navigátorral. Rómába azokat a repülősöket hívták meg, akik már átrepülték az Atlanti-óceánt. A magyarok május 21-én 15 órakor értek Róma Littorio repülőterére. A leszállás előtt a gép szárnya megbillent, a nehéz gép lezuhant, és eltűnt a nézők szeme elől. Mire autókkal odaszáguldottak, már késő volt. A gép lángba borult és elégett, csak a váza maradt meg. A pilóták szörnyethaltak.

  Komáromhoz kapcsolódóan a Körforgalom közepére tervezett Turul emlékműnél került szóba az Endresz csoport, illetve a vasúti híd lábánál felállított országzászlót is a róla elnevezett csoport aktivistái állították.

  Életrajzi adatok: Wikipédia

Oldalak